Bästa sättet att tolka Qur’ânen

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)
Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/327-328)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

“Och Vi gjorde Maryams son och hans moder till ett tecken och förde dem till en plats på en skyddad höjd som erbjöd vila och som vattnades av friska källor.”1

Av alla åsikter verkar den mest korrekta återberättas av al-´Awfî från Ibn ´Abbâs som sade om:

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

“… och förde dem till en plats på en skyddad höjd som erbjöd vila och som vattnades av friska källor.”

“Det vill säga strömmande vatten. Det är samma flod som Allâh (ta´âlâ) sade om:

أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا

“Sörj inte! Din Herre har låtit en bäck rinna upp under dig.”2

Detsamma sade adh-Dhahhâk och Qatâdah.

Platsen ligger i Jerusalem. Denna åsikt är mest uppenbar – och Allâh vet bättre – eftersom den nämns i en annan vers. Qur’ânen tolkar sig själv, vilket är det bästa sättet att tolka den på, därefter med autentiska hadîther, därefter med rapporteringar.

1 23:50
2 19:24