Bästa sättet att lära ut Salafs metodik

Fråga: Vilket är det bästa sättet att sprida Salafs metodik bland människorna och framför allt i mitt land?

Svar: Undervisningen är det bästa sättet. Lär ut och undervisa Salafs metodik i moskéer, skolor och föreläsningar. Det är det bästa sättet. Det räcker inte att kalla till Salafs metodik utan lektioner och förklaring.