Bästa immunitet mot magi

Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393)

Adhwâ’-ul-Bayân (3/41-42)

Den slutgiltiga åsikt som ingen ska avvika från är att det är bara tillåtet att bota magi med hjälp av Qur’ân-läsning och andra tillåtna medel för besvärjande ändamål. Däremot är det förbjudet att bota magi med magi, utländska formuleringar, obegripliga formler och dylikt. Denna slutsats är – om Allâh vill – klart korrekt. Ibn Hadjar sade i ”Fath-ul-Bârî”:

”Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”Den starkaste medicinen mot magi, som för övrigt resulterar från onda själars inverkan, är gudomlig medicin i form av erinran, åkallan och Qur’ân-läsning. Då ett hjärta är fyllt av Allâh och erinran om Honom och vidhåller dess dagliga rutiner i form av erinring, åkallan och vändning, anskaffas den starkaste formen av immunitet mot magi.”

Därefter sade han:

”Magi påverkar svaga hjärtan varför oftast kvinnor, barn och ignoranter drabbas. Ty onda själar angriper lämpliga själar.”

Hans uttalande är emellertid problematiskt sett till kapitlets hadîth och att självaste profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev förhäxad, trots hans väldiga rang, ärliga vändning till Allâh och vidhållande rutiner. Problematiken kan dock lösas då han talade om människor som oftast drabbas av magi och att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förhäxning var i klargörande syfte om att även han kan drabbas.”