Bästa hjälpen mot olyckor och tragedier

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/258-259)

Allâh (´azza wa djall) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

TROENDE! Sök hjälp med tålamod och bön! Allâh är sannerligen med de tålmodiga.”1

Efter att Allâh (ta´âlâ) befallt tålamod påbjöd Han tålamod och vädjan om hjälp via tålamod och bön. Ty slaven har det antingen bra ställt, varför han ska vara tacksam, eller också dåligt ställt, varför han ska vara tålmodig. Hadîthen säger:

Den troendes tillstånd är underligt. Hans tillstånd är alltid bra. Detta gäller däremot endast den troende. Om han upplever något gott, visar han tacksamhet, vilket är bra för honom. Och om han upplever något ont, härdar han, vilket är bra för honom.”2

Han (ta´âlâ) klargjorde att den bästa hjälpen mot olyckor finns i tålamod och bön. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade be när han var bekymrad.

Tålamodet består av två typer:

1 – Tålamod för att undvika synder.

2 – Tålamod för att utföra dyrkan.

Den andra medför större belöning eftersom den är huvudsyftet.

Det finns också en tredje typ som är tålamod i samband med olyckor. Den är också obligatorisk liksom det är obligatoriskt att ångra sig för synder. Som ´Abdur-Rahmân bin Zayd bin Aslam sade:

”Det finns två sorters tålamod: Tålamod för Allâhs sak med sådant som Han älskar ehuru själen och kroppen tyngs av det, och tålamod för Allâhs sak med sådant som Han hatar ehuru drifterna dras till det. Den som är på det viset tillhör – om Allâh vill – de tålmodiga som det hälsas till.”

´Alî bin al-Husayn Zayn-ul-´Âbidîn sade:

”När alla människor har samlats ropar en ropare ut: ”Var är de tålmodiga så att de kan stiga in i paradiset utan räkenskap?” En grupp människor reser sig upp varvid änglarna säger till dem: ”Var ska ni, människor?” De säger: ”Till paradiset?” Då säger änglarna: ”Utan räkenskap?” De säger: ”Ja.” Då frågar änglarna: ”Vilka är ni?” De kommer att svara: ”Vi är de tålmodiga.” Änglarna kommer att säga: ”Vad var ert tålamod?” De kommer att svara: ”Vi hade tålamod med att lyda Allâh och vi hade tålamod med att inte trotsa Allâh, till dess att Han tog våra liv.” Då säger änglarna: ”Ni har rätt. Stig in i paradiset. Så förträfflig belöning handlarna får!”

Denna rapportering stöds av Allâhs (ta´âlâ) ord:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

Bara de tålmodiga skall få sin lön och mer därtill.”3

12:153

2Muslim (2999).

339:10