Bästa förklaringen till ´Umdat-ul-Fiqh

Fråga: Vilka är de bästa tryckta förklaringarna till boken ”´Umdat-ul-Fiqh” som ni rekommenderar studenterna?

Svar: Den tidigaste och äldsta förklaringen till den är ”al-´Uddah fî Sharh-il-´Umdah”. Det är den äldsta förklaringen. Dess författare var en av Ibn Qudâmahs elever. Det är den äldsta och mest ingående förklaringen till den. Den senaste tiden har den förklarats av folk i moskéerna, men jag känner inte till dem, jag har inte läst dem. De är dock inte som de gamla förklaringarna. De gamla förklaringarna är tvivelsutan pålitligare och stabilare.