Bästa förklaringen till Kitâb-ut-Tawhîd

Fråga: Vilka är de bästa förklaringarna till Tawhîd som en nybörjare kan läsa?

Svar: Den här förklaringen som ni har med er; Fath-ul-Madjîd. Det är den bästa och mest kortfattade förklaringen till Kitâb-ut-Tawhîd.