Bästa dogmatiska bok för nybörjare

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 186

Fråga: Vilka dogmatiska böcker rekommenderar ni en nybörjare?

Svar: Mig veterligen är Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs (rahimahullâh) bok ”al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah” den bästa dogmatiska boken. Den är rik på dogm och handlar om tron på Allâh, Hans namn, Hans egenskaper, änglarna, sändebuden, Yttersta dagen och ödet. Den innehåller också den korrekta och sunda metodiken, det vill säga Salafs metodik. I och med att en människa har både avsikt och handling, måste hennes avsikt och metodik vara sunda och överensstämmande med Salafs metodik. Denna välsignade bok består av allt det – och lov ske Allâh. Jag råder mina bröder studenterna att memorera boken och begrunda dess innebörd. Då kommer de att inse hur välsignad den boken, som är liten till storlek men stor till innebörd, verkligen är.