Bästa boken om sekter och religioner

Fråga: Vilken är den bästa boken om sekter och religioner?

Svar: Ibn Hazms ”al-Fisal fîl-Milal wan-Nihal” och ash-Shahrastânîs ”al-Milal wan-Nihal” som är en känd bok.