Bästa boken mot gravdyrkarna

Fråga: Vilken bok är den bästa avvisningen av gravdyrkarna?

Svar: Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs böcker överlag. Han är den som har avvisat dem mest ingående, både i sina mindre och större utslag. Hänvisa dit och de gravrelaterade ämnena. De avvisas även i ”Iqtidhâ’-us-Sirât al-Mustaqîm”.