Bästa boken mot Djahmiyyah

Imâm, ´Allâmah, Shaykh-ul-Islâm, Stödjaren av Sunnah och Krossaren av innovationer Abû Sa´îd´Uthmân bin Sa´îd bin Khâlid ad-Dârimî as-Sidjzî.

Han skrev en ädel bok i avvisning av Bishr al-Marîsî och hans anhängare bland Djahmiyyah efter att ha debatterat med några av Bishrs och ath-Thaldjîs anhängare. Han nämnde aldrig hans namn i boken. I den här bok avslöjade han (rahimahullâh) Djahmiyyahs hemligheter och blottade deras pinsamheter. Jag känner inte till att det finns någon bok som är skriven av de tidigare lärda som är bättre än den här boken och hans andra bok som är en allmän avvisning av Djahmiyyah.

Även om imamernas imam Muhammad bin Ishâq bin Khuzaymahs bok ”Kitab-ut-Tawhîd” är nobel i ämnet och författaren hör till muslimernas största imamer, är ad-Dârimîs bok nyttigare när det kommer till behandling av vissa av Djahmiyyahs tvivel. ad-Dârimî var skarpare om Djahmiyyahs ords betydelser och motiv. Båda hör dock till de utstående imamerna i såväl detta ämne som i andra. Må Allâh förbarma dem båda, vara nöjd med dem båda och resten av religionens imamer.