Bästa böckerna för nybörjare

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 210-212

Fråga: Vilka böcker inom olika vetenskapliga områden rekommenderar ni nybörjare?

Svar: Först och främst ska nybörjaren se till att han har en lärare och sedan utgå från lärarens instruktioner. Dock anser jag personligen att han inom Fiqh börjar med ”Zâd-ul-Mustaqni´” och memorerar den. Boken är en av de mest innehållsrika Fiqh-böckerna. Vår Shaykh ´Abdur-Rahmân as-Sa´dî (rahimahullâh) brukade rekommendera oss den ehuru han själv memorerade ”Dalîl-ut-Tâlib”. Därtill brukade han säga att ”Zâd-ul-Mustaqni´” är både bättre och mer innehållsrik än ”Dalîl-ut-Tâlib”.

Vad Hadîth beträffar, tycker jag att den tillräckligt kapable och flitige studenten ska ta sig an ”Bulûgh-ul-Marâm”. Annars får han vända sig till ”´Umdat-ul-Ahkâm”.

Gällande fundament, vet jag inte om han syftar på religionens fundament eller Usûl-ul-Fiqh. När det kommer till religionens fundament, liksom Tawhîd-ul-´Ibâdah och dylikt, rekommenderar jag Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) ”Kitâb-ut-Tawhîd”, samt Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs ”al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah” inom dogm. Visserligen är ”al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah” kortfattad, men den är allomfattande, välsignad och en av de bästa dogmatiska böcker som jag någonsin har läst.

Angående Usûl-ul-Fiqh, har studenterna redan sitt studiematerial i läroplanen. Jag kan inte hylla en viss bok i ämnet, ty det är mycket beklagligt att stora mängder skolastik har smusslats in i ämnet och förstört principerna.

Apropå Hadîth-terminologi, är Ibn Hadjars (rahimahullâh) bok ”Nukhbat-ul-Fikr” en av de bästa i sakfrågan. Visserligen är även den kortfattad, men som han (rahimahullâh) själv rubricerade boken, så är den distinkt (نخبة). I princip finns allt behövligt av Hadîth-terminologi i den. Den är bara fem sidor kort.

När det kommer till arabiska, finns den bästa förkortningen och kompakteringen i Ibn Mâliks ”al-Alfiyyah”. Boken summerar den arabiska grammatiken och har allt behövligt av det arabiska språket och mer därtill.

Beträffande litteratur, känner jag inte till någon särskild bok. Jag har läst oerhört lite av arabisk litteratur.

Vad historia beträffar, tänker jag framför allt på två böcker:

1 – Ibn-ul-Qayyims ”Zâd-ul-Ma´âd” som kombinerar historia med Fiqh.

2 – Ibn Kathîrs ”al-Bidâyah wan-Nihâyah”.

Gällande medicin, matematik, arkitektur och geografi, så tillhör de inte mitt ämne.