Bästa böcker om Tawhîd och mot avguderi

Sett till att det inte är läge för fördjupning, nöjer jag mig med att referera till några relevanta böcker så att alla som vill ha en sund dogm om Tawhîd och vetskap om avguderiets sorter och innovationernas typer kan hänvisa till dem. Den som gör det kommer förmodligen inte att bibehålla några tvivel inom ämnet och på så sätt kommer hans gång på den raka vägen att underlättas. Några av dessa böcker är:

1 – Tadjrîd-ut-Tawhîd av al-Maqrîzî.

2 – Tathîr-ul-I´tiqâd av jemeniten ´Allâmah Muhammad bin Ismâ´îl as-San´ânî.

3 – ad-Durr an-Nadhîd fî Ithbât-it-Tawhîd och Qatr-ul-Walî av ash-Shawkânî.

4 – Kitâb-ut-Tawhîd av Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb an-Nadjdî.

5 – Fath-ul-Mâdjid av hans sonson.

6 – Taqwiyat-ul-Îmân av Muhammad Ismâ´îl ad-Dahlawî.

7 – Ighâthat-ul-Lahfân, Madâridj-us-Sâlikîn och Miftâh Dâr-is-Sa´âdah av Hâfidh Ibn-ul-Qayyim.

8 – Iqtidhâ’-us-Sirât al-Mustaqîm och al-Furqân av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah.

9 – Qût-ul-Qulûb fî Tawhîd ´Allâm-il-Ghuyûb.