Bästa böcker för ointresserade studenter

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 368-369

Fråga: Vilka Fiqh- och Hadîth-böcker rekommenderar du oss när vi saknar entusiasm för att läsa i de stora verken?

Svar: Sett till att jag inte är insatt i andra böcker än Hanâbilahs, är ”ar-Rawdh al-Murbi´ Sharh Zâd-il-Mustaqni´” den bästa Fiqh-bok som jag känner till. Den är omfattande och innehållsrik. Därtill finns det flera kommentarer till den.

Angående Hadîth-böcker, så är ”Nayl-ul-Awtâr” den bästa bok som jag har sett. Den är djup och behandlar berättarkedjor på ett bra vis. Ur den synvinkeln är den bättre än ”Bulûgh-ul-Marâm”. Jag rekommenderar emellertid bådadera. Skulle studenten vilja utvidga sina forskningar, rekommenderar jag böcker som ”al-Mughnî”, ”al-Muhallâ” och an-Nawawîs (rahimahullâh) ”al-Madjmû´”.