Bästa biografin om Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb

Fråga: Vilken är den bästa biografin som har skrivits om Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh)?

Svar: Det finns många biografier om Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb. Referera till ”ad-Durar as-Saniyyah”. Däri finner ni de lärda klargöra Shaykhens biografi. Och i synnerhet författaren till den här boken1; Shaykh ´Abdur-Rahmân bin Hasan. Han har en bok som heter ”al-Maqâmât”. Däri avvisar han den som nedvärderar Shaykhen och säger att han var okunnig, att han inte hade studerat under de lärda och så vidare. Shaykh ´Abdur-Rahmân klargjorde Shaykhens uppväxt, lärare, studier, kall… Han avvisade den här brottslingen. Den heter ”al-Maqâmât” och finns inom ”ad-Durar as-Saniyyah”.

1Fath-ul-Madjîd. (ö.a)