Bästa återbetalning av lån

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (29)

Fråga: Får jag ge tillbaka till lånegivaren större summa än den jag lånat av honom bara för att behandla honom väl?

Svar: Ja, det är ett bra sätt att betala tillbaka lån så länge han inte kräver det tillägget. Om han bara lånar ut pengar förutsatt att han får mer tillbaka, räknas det som ränta. Det är harmlöst att ta ett lovligt lån och betala mer tillbaka. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den bäste av er är han som bäst betalar tillbaka lån.”1

1al-Bukhârî (2606) och Muslim (1601).