Bästa allmosan är nyttigaste allmosan

Fråga: En man skulle betala 1000 SAR i allmosa och delade upp summan bland hundra fattiga individer så att var och en fick 10 SAR var. Är det bättre än att ge hela summan till en eller två personer?

Svar: Det bästa är det nyttigaste. Om fattigdomen präglar människorna i helhet, är det tvivelsutan bättre att dela upp allmosan bland de fattiga. Om fattigdomen inte är allomfattande är det bättre att ge summan till en eller två personer för att lindra deras fattigdom. 10 SAR är ingenting idag. Förr var det mycket och värdefullt. Alltså tar man hänsyn till vad som är nyttigast.