Bäst att inte fasta på resa

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 135

650 – Jag hörde Ahmad bin Hanbal säga:

Det är bäst att inte fasta under resa.”

651 – Jag hörde Ahmad bli frågad om resenären som fastar i Ramadhân. Han svarade:

Jag tycker inte om det, oavsett om det är i Ramadhân eller annars. Jag väljer att inte fasta på resa. Men skulle han fasta, är hans fasta giltig.”