Barnvaccination och medicinering

Fråga: Vad är domen för att vaccinera barnen mot vissa sjukdomar? Vad är domen för medicinering i förebyggande syfte? Vad är domen för medicinering med gifter och förbjudna preparat?

Svar: Det är bättre att undvika vaccinering och istället förlita sig på Allâh (subhânahu wa ta´âlâ):

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

Och den som litar till Allâh behöver inget annat.”1

Det är dock inte förbjudet eftersom det inte handlar om likvidering av smittor. För övrigt har de lärde delade åsikter om smittor; vissa bekräftar dem, andra dementerar dem och åter andra bekräftar dem i enlighet med Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) öde. Sanningen är att det finns inga smittor eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det finns ingen smitta, fågel, uggla eller Safar.”2

Vaccinering och dylikt fungerar snarare som ett skydd. Det är som sagt harmlöst och varken förbjudet eller föraktfullt. Däremot är det bäst för den med stark tro och tillit till Allâh att inte vaccinera sig:

Det är de som inte ber om bot, botar sig med bränning eller tror på vidskepelser och som förlitar sig på sin Herre.”3

Vad medicinering med förbjudna preparat beträffar, så sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Bota er, men bota er inte med förbjudna preparat.”4

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

Allâh har inte satt mitt samfunds återhämtning i något som Han har förbjudit.”

Om medicinen innehåller alkohol eller något annat förbjudet, är det inte tillåtet att bruka den. Istället får man lita till Allâh (subhânahu wa ta´âlâ).

Angående gifter är det bara tillåtet att bruka dem om de är det enda alternativet och saknar biverkningar på levern och andra organ. Faktum är att gifter hamnar under förbjudna preparat. Om de resulterar med andra sjukdomar är det obligatoriskt att undvika dem. Det är en sak.

En annan sak är att det förbjudna kan omvandlas och upphöra. Exempel på det är orenhet som eldas upp och blir till aska. Därmed förlorar askan sin orenhet och sitt förbud. Sprit som blir till vinäger är ett annat exempel. Vissa lärde har utropat samstämmighet om spritens orenhet. Jag tycker inte att spriten är oren; den är förbjuden men inte oren. Allt förbjudet är inte orent.

Fråga: Vaccination innehåller ju gift men ges i förebyggande syfte.

Svar: Om giftet är oskadligt så är det – om Allâh vill – harmlöst. Den tas som sagt i förebyggande syfte och inte för att avvärja smittor.

165:3

2al-Bukhârî (5757) och Muslim (2220).

3al-Bukhârî (5705) och Muslim (2220).

4Abû Dâwûd (3874).