Barnuppfostran i Bibeln

22Har du kreatur, så sköt dem väl,

och behåll dem om du har nytta av dem.

23Har du barn, så fostra dem,

och lär dem att lyda alltifrån ungdomen.

24Har du döttrar, så vaka över deras oskuld,

och ge dem inga vänliga blickar.

25Gift bort din dotter, så har du fullgjort en stor uppgift;

men ge henne åt en förnuftig man.