Barnsäng saknar minimigräns

1633 – Mu´âdh bin Djabal berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om en kvinna blir ren sju dagar efter sin barnsäng, ska hon bada och be.”

Svag.

Även om hadîthens berättarkedja är svag så praktiseras den av de lärde. at-Tirmidhî utropade till och med samstämmighet i sakfrågan1. Dock ska man inte förstå den slaviskt. Skulle en kvinna bli ren innan den sjunde dagen, ska hon både bada och be. Ty barnsängen har ingen minimigräns, menar granskande lärde.

1Se ”al-Djâmi´” (1/258).