Barnsäng saknar bestämd minimigräns

Fråga: Får kvinnan som genomgår sin barnsäng be och fasta inom fyrtio dagar?

Svar: Om hon blir ren inom fyrtio dagar måste hon både be och fasta Ramadhân. Dessutom blir hon lovlig för sin make enligt samstämmighet. Barnsäng saknar bestämd minimigräns.