Barns och galningars allmosa

Fråga: Varför är det obligatoriskt att betala allmosa å barns och galningars vägnar när de ändå är omyndiga?

Svar: Därför att allmosan är egendomens rätt. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

”… och som av vad de äger [anslår] rättmätiga andelar åt tiggarna och dem som lider nöd.”1

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

”Tag då emot något av dem som välgörenhet.”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Mu´âdh bin Djabal (radhiya Allâhu ´anh) då han sände honom till Jemen:

Om de lyder dig i det, skall du lära dem att Allâh har ålagt dem att betala allmosa som tas från deras rika och ges till deras fattiga.”3

Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allmosan är egendomens rätt.”

Allmosan är alltså en sorts underhåll som måste tas från barns och galningars egendomar. Den som är skyldig att försörja dem får betala underhållet. Så om barnet har en fattig moder skall hon försörjas från hans egendom. Om han har en hustru skall hon försörjas från hans egendom. Samma sak gäller allmosan; den måste tas från barns och galningars egendom och ges till berättigade målgrupper.

170:24-25

29:103

3al-Bukhârî (1395) och Muslim (19).