Barnets vallfärd

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

ad-Da´wah (1637)

Fråga: Måste barnet som har vallfärdat vallfärda igen när det uppnår vuxen ålder?

Svar: Det är inga problem att barn vallfärdar i pedagogiskt och vallfärdande syfte. I sådant fall räknas deras vallfärd som frivillig och de belönas för den. Däremot täcker den inte den obligatoriska vallfärden. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Varje barn som vallfärdar och sedan blir könsmoget måste vallfärda igen.”

En kvinna tog upp ett barn och frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Räknas hans vallfärd?” Han svarade:

”Ja, och du belönas för det.”