Barnets testamente

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1170)

1611 – Jag hörde min fader säga om ett barns testamente:

Om barnet är 10-12 år och testamenterar korrekt, gills hans testamente.”