Barnets namngivning kan ske när som helst

Fråga: Är det föreskrivet att namnge barnet samma dag som det föds eller måste det vara den sjunde dagen tillsammans med ´Aqîqah?

Svar: Nej, det är inte obligatoriskt att det sker den sjunde dagen. Han kan namnge vilken dag han än vill. Det är okej. Han kan göra det när det föds, efter att det har fötts eller den sjunde dagen. Det är okej.