Barnets gråt i samband med förlossningen

Det finns två orsaker bakom det nyfödda barnets skrik efter förlossning. Den första orsaken är dold och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har berättat om den. Läkarna känner dock inte till den. Den andra orsaken är uppenbar.

Angående den dolda orsaken har Allâh låtit en djävul gå på varje människa. Det nyfödda barnets djävul väntar på barnet för att göra det sällskap och ta hand om det. När barnet är ute vänder sig Satan mot det och sticker det i midjan utav ilska och fientlighet som han har till mänsklighetens föräldrar sedan en lång tid tillbaka. Till följd därav gråter barnet. Om de hedniska och ateistiska läkarna hade trott på Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skulle de inte finna något som motbevisar det. Det har bekräftats i Muslims ”as-Sahîh” via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det nyfödda barnets skrik beror på Satans frestelse.”

al-Bukhârî och Muslim rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inget nyfött barn utan att Satan sticker det. Det skriker när det föds på grund av hans stick. Det enda undantaget är ´Îsâ bin Maryam.”

I en annan rapportering står det:

”Varje människa bortsett från Maryam och hennes son rörs vid av Satan dagen hon föds.”

I al-Bukhârîs rapportering står det:

”Varje nyfödd människa blir stucken i sidan av Satans finger. Det enda undantaget är ´Îsâ bin Maryam. Han ville sticka men stack i skynket i stället.”

Angående den uppenbara orsaken som sändebuden inte har berättat för människorna då de känner till den utan dem, beror det nyfödda barnets gråt på att det lämnar något bekant och vanligt för något främmande. Härmed förflyttas barnet från en varm kropp till en kall luft och en främmande plats. Det känner sig obekvämt för att ha lämnat dess hemland och bekantskap.