Barnets fasta

Publicerad: 2012-04-19
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fatâwâ fî Ahkâm-is-Siyâm, sid. 84

 

Fråga: Vad är domen för barnets fasta?

Svar: Barnets fasta är som sagt rekommenderad och inte obligatorisk. Om barnet fastar, belönas det, och om det låter bli att fasta, syndar det inte. Däremot bör dess förmyndare beordra det att fasta så att det vänjs.