Barnets böneutrop

Fråga: Gills böneutropet som utförs av en pojke som är sex eller sju år gammal?

Svar: Ja, om han besitter urskiljningsförmåga. Om han besitter urskiljningsförmåga och om hans bön är giltig, så är även hans böneutrop giltigt.