Barnets allmosa till föräldern och vice versa

Fråga: Får jag betala min allmosa till min fader? Jag bor inte tillsammans med honom.

Svar: Betala inte din allmosa till din fader om än du bor i Öst och han i Väst. Det är inte tillåtet för barnet att betala allmosa till föräldern eller föräldern till barnet. Ty det är ändå obligatoriskt att den ene försörjer den andre vid behov. Han skall inte låta allmosan ersätta den obligatoriska försörjningen som han är skyldig att stå för.