Barnet vill följa med till moskén

Publicerad: 2010-11-19
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (668)

 

De tidiga Salaf, och framförallt profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), lät barnen komma in i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské. Du kommer säkert ihåg hadîthen som rapporteras av en följeslagare som en dag bad ´Asr bakom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vid ett tillfälle, förblev Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ovanligt länge i Sudjûd. Denne följeslagare lyfte på huvudet för att försäkra sig om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte hade dött. Istället såg han något märkligt. Han såg ett av hans barnbarn på hans rygg. Efter att bönen hade fullbordats, frågades han om den ovanligt långa Sudjûd. Då sade han:

”Min sonson red på mig och jag ville inte påskynda honom.”

Det här barnet kom till moskén, men var det på grund av bönen? Barnet saknade som sagt urskiljningsförmåga. Det hörde inte till hans vägledning att påminna de bedjande, män som kvinnor, om att inte ta med barnen till moskén. Faktum är att han godkände handlingen. Och inte nog med det. Han anpassade även sin bön till modern med det gråtande barnet så att han kortade den bara för moderns och barnets skull. Han kunde lika gärna ha sagt det många säger idag:

”Varför tar ni med er barnen och stör oss?”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde inget sådant.

Baserat på det skall föräldern låta barnet följa med till moskén om det själv vill, även om det är för att leka i moskén. Att barnet får följa med till moskén innebär att det får vänja sig vid de bästa platserna, nämligen moskéerna. Om barnet växer upp på detta vis och vill följa med till moskén, skall man anse det som en gåva och ett mycket glatt budskap. Föräldrarna måste utnyttja denna trend och låta det följa med till moskén. Skulle barnet då göra något som inte passar moskéerna, skall man tänka på vad som kan vara olämpligare än att låta profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utgöra ett riddjur. Trots det fördömde inte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) barnet. Faktum är han gav det en särskild dom, på samma sätt som han gav modern med barnet, och förlängde sin Sudjûd. Om det hade skett idag skulle de börja ropa i moskén:

”Shaykh! Du ber för länge!” Om han då svarar: ”Barnet började rida på mig.” ropar de: ”Varför tar du med dig barnet då?”

Ty de känner inte till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sätt.