Barnet vill fasta trots att fastan skadar det

Fråga: Mitt lilla barn har bestämt sig för att fasta Ramadhân även om fastan skadar honom och påverkar hans hälsa på grund av låg ålder. Skall jag beordra honom att låta bli att fasta på ett hårt sätt?

Svar: Det är inte obligatoriskt för barnet att fasta i fall det inte är könsmoget. Däremot beordras det att fasta i fall det klarar av det utan att uppleva svårigheter. Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) beordrade sina barn att fasta och de brukade ge dem leksaker som fick dem på andra tankar i fall de grät av hunger.

Men om det är bekräftat att fastan skadar barnet, skall han hindras från att fasta. Om Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) förbjöd oss att ge pengar till barn för att de inte skall missbruka dem, har man mer rätt att hindra dem från att fasta i fall det skadar deras kroppar. Däremot skall man inte hindra dem på ett hårt sätt. Det är inte lämpligt att behandla barnen hårt när man uppfostrar dem.