Barnet straffas med chili i munnen

Fråga: Är det tillåtet för föräldrarna att straffa det olydiga barnet kroppsligt eller sätta något beskt eller starkt, som chili, i munnen på det?

Svar: Det är tillåtet att aga barnet om det klarar av det. Det gör det i princip i tioårsåldern. Dock är det inte tillåtet att ge det något starkt. Det påverkar barnet. Det kan få utslag i munnen och sår i magsäcken. Det är skadligt till skillnad från en kroppslig bestraffning som endast hamnar på huden. Det är okej förutsatt att det lär barnet och att det inte skadar det.