Barnet skall inte få röra vid Qur’ânen

Fråga: Får barn som är tre år röra vid Qur’ânen om de inte leker med den? Det finns folk som fördömer barnen för det på kvinnoavdelningen och andra platser.

Svar: Barnet skall förhindras från det. Det är dock okej om det rör vid den på egen hand utan de vuxnas tillsyn. Barnet ansvarar ju inte för sina handlingar. Dock skall inte den vuxne låta barnet röra vid Qur’ânen. Men barnet syndar emellertid inte om det rör vid den utan den vuxnas tillsyn eftersom det inte ansvarar för sina handlingar.