Barnet i den första raden

Fråga: Är det tillåtet för imamen att föra bort ett barn från raden om det är yngre än sju år?

Svar: Det är varken tillåtet för imamen eller någon annan att föra bort barnet från raden så länge det inte väsnas, går fram och tillbaka mellan raderna eller gör något annat störigt. I så fall får man ta ut barnet och uppmärksamma barnets förmyndare och säga att han syndar om han tiger om sin sons eller broders störningar. Annars är det inte tillåtet att ta bort barnet. Barnen skall förbli på sina platser. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som hinner först till en plats har mest rätt till den.”1

Beträffande profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Låt era könsmogna och kloka stå bakom mig.”2

så befallde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bara att de könsmogna och kloka skulle stå bakom honom. Om han hade sagt att ingen annan än de könsmogna och kloka skulle stå bakom honom hade vi tagit bort de små därifrån. Men han sade:

”Låt…”

Det är en order och inget förbud. Han befallde de könsmogna och kloka att stå bakom honom.

Därtill kan de små påverkas av att bli bortförda. Måhända de börjar hata personen som förde iväg dem, moskén och samlingen. Det kan påverka dem framöver. Barn glömmer inte. Tänk exempelvis på dig själv när du var liten och någon slog dig. Du har fortfarande inte glömt det.

1Abû Dâwûd (3071), al-Bayhaqî (6/142) och at-Tabarânî (2/76/1). Svag enligt al-Albânî i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (1554).

2Muslim (432).