Barnens vittnesmål sinsemellan

Fråga: Godtas barnens vittnesmål sinsemellan?

Svar: Ja. Deras vittnesmål sinsemellan godtas, ty de vuxna närvarar inte. Alltså accepteras deras vittnesmål sinsemellan.