Barnens närvaro under föräldrarnas böner

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (105)

Fråga: Måste barnen vara närvarande för att föräldrarna ska kunna läsa skyddande böner för dem?

Svar: Nej, det behövs inte. De får läsa och be för dem morgon och kväll ehuru de inte är närvarande.