Barnens grupperingar

Till gudsfruktan hör att man lägger ned en stor vikt vid att vägleda skapelsen genom att sprida sann kunskap ur Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och förklara för dem följeslagarnas och deras rättfärdiga efterföljares väg och instruera dem till det som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) instruerade när han sade:

”Till en persons goda islam hör att lämna det som inte angår honom.”1

Om du ser en person färdas mot Allâh (´azza wa djall) och sysselsätta sig själv med det som angår honom och endast bryr sig om att komma Allâh nära, skall du veta att det hör till hans goda islam.

Om du ser en person bry sig om betydelselösa frågor som inte angår honom och att hans tid oftast går till skvaller och många frågor, skall du veta att det hör till hans bristfälliga islam. Sålunda förbjöd profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skvaller och många frågor. Det är slöseri med tid. Om en person råkar ut för den här sjukdomen, slösar han upp sin tid. Han frågar först en person om vad som har hänt och vad den och den har sagt. Därefter går han till nästa person och frågar samma sak och så vidare. Så slösar han sin tid och andras tid.

Skulle han däremot endast bry sig om det som angår honom… Det är okej att fråga om vad som har hänt och vad som händer i samhället om det finns ett behov av att fråga och om syftet är att behandla och utrota problemet. Syftet skall inte vara att förtala andra och orsaka splittring. Det finns människor som är på det viset i dag. Vissa människor har en fin avsikt. Men stackaren har fått den här sjukdomen, nämligen att han endast bryr sig om skvaller och vad den och den individen har sagt och vad den och den gruppen har sagt. Han frågar inte för att behandla sjukdomen och utrota splittringen. Han frågar för att förtala eller för att vara som barnen som säger:

”Du är antingen med dem här eller med dem där!”

Den här grupperingen och det här sektväsendet känner vi endast till från barnen. Därför råder jag er att undvika denna fråga helt och fullt. Den medför ingen nytta. Den slösar endast bort tid. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att pengar och tid slösas bort med skvaller och många frågor.

1 at-Tirmidhî (2318).