Barnen skall läras med bevis

Publicerad: 2008-10-07
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (2/423)

 

´Ubâdah bin as-Sâmit (radhiya Allâhu ´anh) sade till sin son:

“Käre son! Du kommer inte att känna sötman av tron förrän du vet att det som har hänt dig inte har kunnat missa dig och det som har missat dig inte har kunnat hända dig. Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: “Det första Allâh skapade var pennan. Han sade till den: “Skriv!” Den sade: “Herre! Vad skall jag skriva?” Han sade: ”Skriv ned samtliga öden fram till Stunden.” Käre son! Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: “Den som dör i ett annat tillstånd än detta, tillhör inte mig.””(Abû Dâwûd (4/76))

Från denna hadîth får vi reda på två saker:

1 – Man skall tillrättavisa sina barn på ett vänligt sätt. Detta framgår i orden:

“Käre son!”

2 – Man skall lära barnen domarna tillsammans med bevisen. Han nöjde sig inte med att säga att Allâh hade bestämt allting, utan han tillskrev domen till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Om man vill lära sitt barn att äta i Allâhs namn och avsluta måltiden med att lovprisa Allâh, så har man visserligen uppnått målet. Men du kommer däremot att uppnå ytterligare två fördelar om du befaller samma sak och säger att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde det och sade:

“Allâh är nöjd med tjänaren som äter och lovprisar Allâh efter att ha ätit och dricker och lovprisar Allâh efter att ha druckit” (Muslim (4/2095).

Den första fördelen är att du lär ditt barn följa bevisen.

Den andra fördelen är att du uppfostrar ditt barn älska Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och att han är den följde Imâmen vars befallningar är obligatoriska att följa.

Många försummar detta. De flesta människorna kommer endast med domar utan att sammanbinda dessa instruktioner med källan som är Qur’ânen och Sunnah.