Barnen skall inte uppfostras med tecknade filmer

Publicerad: 2013-01-26
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/13668
Datum: 1433-02-04/2011-12-29

 

Fråga: Vad är domen för sunda tecknade filmer som manar barnen till fromhet, gudsfruktan och Sunnah?

Svar: Men de är bilder och bilder är inte tillåtna. De är bilder i rörelse. Bilder är inte tillåtna. Vi skall inte lära våra barn via tecknade filmer. Vi skall inte uppfostra dem utmed avbildningar och bilder.