Barnen ska troget följa den gudomliga lagen

Femte Moseboken 32:45

45När Mose hade avslutat detta tal till hela Israel 46sade han till folket: ”Alla de varningsord som jag nu har gett er skall ni lägga på hjärtat, så att ni kan lära era barn att troget följa allt som står i denna lag. 47Det är inga tomma ord, det gäller livet för er. Om ni följer dessa ord får ni leva länge i det land som ni tar i besittning när ni går över Jordan.”