Barnen i paradiset

Barnen i paradiset är en av paradisets skapelser.

Barnen från det här livet som inträder paradiset får Âdams skepnad. De kommer att vara 33 år gamla och 60 alnar1 långa. Det har rapporterats att de också kommer att vara sju alnar breda.

De troendes själar njuter i paradiset. De otrognas själar torteras i helvetet.

Horbarnet är som alla andra; det avlönas för sina handlingar och inte för sin härkomst. Den enda anledningen till att horbarnet är fördömt är sannolikheten för att det skall falla i oförskämdheter. I princip är det så. Inför Allâh är dock den bästa skapelsen den vars gudsfruktan är djupast.

1al-Bukhârî (3227) och Muslim (2834).