Barnen i böneraden

Publicerad: 2011-08-09
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/5405

 

Fråga: Bryter barn som inte har någon urskiljningsförmåga bönen eller raden om de står i den under bönen?

Svar: Barn som saknar urskiljningsförmåga skall inte stå i raden. Deras bön är ogiltig. Det är barnet som har urskiljningsförmåga vars bön är giltig. Det skall få stå i raden. Barnet som inte har det skall inte göra det då dess bön är ogiltig. Det finns även en risk att det stör de bedjande eller smutsar ned moskén. Målsmän skall således avlägsna barnen från raderna och hindra dem från att besvära andra.