Barnen belönas för sina goda handlingar

Små barn belönas för sina goda handlingar fastän de inte ansvarar för sina dåliga handlingar. Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” att en kvinna tog upp ett barn och frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Räknas hans vallfärd?” Han svarade: ”Ja, och du belönas för det.”

I Sunan-böcker står det:

Befall era barn att förrätta bönen när de är sju år och slå dem för den när de är tio år och skilj deras madrasser åt.”

De brukade få barnen att fasta ´Âshûrâ’ och andra dagar. Barnet belönas nämligen för dess bön, fasta, vallfärd och annan handling varpå det också har ett företräde framför dem som inte handlar likadant.