Barnen är hos farföräldrarna som tittar på TV

Publicerad: 2011-04-22
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (21)

 

Fråga: Jag är en ung man som har barn. Jag lever med mina föräldrar. Jag vill uppfostra mina barn på ett korrekt sätt. Det finns dock synder i detta hem som TV:n och allt som visas på den. TV:n finns även hos mina svärföräldrar. Jag vet inte vad jag skall göra. Jag lyder mina föräldrar. Ni vet hur negativt TV:n påverkar barnens uppfostran. Vad skall jag göra?

Svar: Råd föräldrarna. Skräm dem med Allâh (´azza wa djall). Om det blir bra, så är målet uppnått. Om det inte blir det, får du flytta ut till en egen bostad om du klarar av att göra det så att inte barnen uppfostras utmed allt det negativa som finns på TV.