Barn som blir könsmogna i Ramadhân

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muhammad bin Mahmûd al-Asrushnî al-Hanafî
Källa: Djâmi´ Ahkâm-is-Sighâr (1/194-195)

 

I ”Mukhtasar al-Qadûrî” sägs det att om ett barn blir könsmoget, eller om hedningen konverterar till islam, i Ramadhân, är de inte förpliktigade att ta igen den dagen. Däremot skall de fasta resten av dagen och likaså resten av månaden utan att ta igen de missade dagarna.

Skall ett resande barn som blir könsmoget när avståndet mellan honom och hans destination är kortare än vad resedomarna kräver, fasta eller fortsätta vara resenär utan att fasta? Han skall inte anses vara resenär eftersom hans avsikt var ogiltig då han lämnade sin ort, ty han hörde inte till dem vilkas avsikter är giltiga.