Barn och gåvor

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 277

1330 – Jag hörde Ahmad bli frågad när en pojke får ge bort gåvor. Han svarade:

”När han blir könsmogen. Därom råder inga meningsskiljaktigheter. Eller också när han blir femton år.”

1331 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en man som prioriterar vissa barn med gåvor framför andra. Ahmad svarade:

”Dåligt gjort.”

Jag sade till Ahmad:

”Ska pojken och flickan få lika mycket?”

Han svarade:

”Nej. Pojken får dubbelt så mycket som flickan.”

1332 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en man som säger till sin lille son:

”Jag ger dig denna bostad.”

Han ansåg handlingen vara tillåten och sade:

”Enligt ´Uthmâns åsikt är faderns besittning av bostaden barnets besittning.”