Barn leder vuxna i bönen

Fråga: Kan ett barn leda en vuxen människa i bönen?

Svar: Ja, om barnet besitter urskiljningsförmåga och kan mest Qur’ânen. ´Amr bin Salamah ledde folket i bönen därför att han kunde mest Qur’ânen. Detta hände på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid.