Barn försörjs av frisören

Fråga: Fadern arbetar som frisör och rakar huvuden och skägg. Kan man säga att deras kött växer på förbjudna pengar?

Svar: Om de inte är ansvariga för sina handlingar, eller om de är ansvariga för sina handlingar utan att vara kapabla till att försörja sig själva, anses de inte livnära sig på det förbjudna. Om de däremot är äldre och kan försörja sig själva och tar del av denna inkomst, faller de under hadîthen:

”Kött växer inte på en förbjuden inkomst utan att det är närmare Elden.”1 

Fråga: I så fall är det obligatoriskt att undvika maten?

Svar: Ja.

1 at-Tirmidhî (610). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh at-Tirmidhî” (1/336).