Bara vi två till paradiset?

Abûl-´Abbâs Muhammad bin Ya´qûb al-Asamm sade:

”Två Khawâridj gjorde Tawâf runt Ka´bah varpå en av dem sade till den andre: ”Ingen av dessa skapelser skall till paradiset bortsett från mig och dig.” Då sade den andre: ”Har paradiset vars bredd är som himlarna och jorden bara skapats för mig och dig?” Han sade: ”Ja.” Då sade den andre: ”Då kan du få det”, och lämnade Khawâridjs lära och blev vägledd.”