Bara till fattiga muslimer

Fråga: Är det tillåtet att betala Zakât-ul-Fitr till fattiga hädare?

Svar: Zakât-ul-Fitr får bara betalas till fattiga muslimer.